Apputvikling

Planlegger du å få utviklet en app?
Reklamebyrået mål og mening® gir deg her noen grunnleggende faktorer som kan påvirke valget.

Reklamebyrået mål og mening® gir deg her er noen grunnleggende faktorer som kan påvirke valget:

  1. Hovedmålet med satsningen
  2. Budsjett
  3. Målgruppe
  4. Funksjoner

FORARBEID

Først og fremst bør du investere tid til å avdekke grunnlaget for satsningen og hvilken type applikasjon som passer til ditt formål. Et godt forarbeid vil kunne gi store økonomiske besparelser. Med en god kartlegging av ulike faktorer som legger føringer for valget, kan man se nærmere på løsninger.

Vi skiller hovedsakelig mellom to valg, en web app som ser ut og oppleves som en app eller en native app som bare kan lastes ned til Appstore, Windows og Android enheter.

HVA ER BEST?

Det er dine behov som i stor grad avgjør hvilket valg som er best for deg. Både web app og native app har svakheter og styrker som må veies opp mot dette.

EFFEKT

Som leverandør og kunde er vi bestandig ute etter best mulig effekt. Det er dette som skaper tillit mellom deg og kunden. Effekt er derfor en naturlig og førende del av en mobil satsning.

HVORDAN LØSER Reklamebyrået mål og mening® DETTE?

Vi i Reklamebyrået mål og mening® leverer alltid en grunnleggende løsning i form av en web app. De behov dette ikke tilfredsstiller kan deretter løses ved å lansere en native app. Web app har alltid en viktig misjon uansett om man velger å gå videre til en native app eller ikke.

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Ønsker du et tilbud, en samtale rundt dine behov eller har spørsmål kontakt Reklamebyrået mål og mening® på telefon 76 11 09 80 eller MAIL.