L

Reklamebyrået mål og mening®

.......

Telefon
+47 76 11 09 80

Epost
Send mail her ;-) 

w

Relasjonsmarkedsføring

21.12.201614:58 Ørnulf

Kundedialog og handel foregår i stor grad på nett og mobile plattformer, og teknologi åpner for nye sosiale kommunikasjonskanaler som baserer seg på dialog fremfor enveiskommunikasjon. Målet er å bygge langvarige kunderelasjoner med tilpasset informasjon og riktige kanalvalg. Virkemiddelet er å etablere enkle toveis kanaler for kundedialog, innsamling og analyse av kundeinformasjon. Hamar Media kan bistår innen digital annonsering, CRM, lojalitetsprogram, sosiale medier og e-postmarkedsføring.