L

Reklamebyrået mål og mening®

.......

Telefon
+47 76 11 09 80

Epost
Send mail her ;-) 

w

Digital markedsføring og innholdsmarkedsføring

Kampen om kundenes oppmerksomhet pågår for fullt og den er hard. Reklamebyrået mål og mening® forklarer hvordan du kommer i gang.

30.11.201614:59 Ørnulf

For at du skal ta din del av oppmerksomheten er du nødt til å avse tid og ressurser til denne jobben. Man er nødt til å skape trafikk, og det tar tid og medfører kostnader. Hardt og smart arbeid kreves!

Din forretningsmodell og ditt produkt vil som oftest avgjøre hvilken kombinasjon av søkemotorer, sosiale medier og annen målrettet nettannonsering som vil gi best resultat.

Selv når man har gjort en grundig jobb for å sikre kvaliteten på trafikken man har generert, er det slett ikke uvanlig at resultatene likevel uteblir.

Reklamebyrået mål og mening® hjelper deg å finne ut hvorfor.

Som oftest skyldes dette nemlig svikt i det vi på fagspråket kaller "konverteringsfrekvens", det vil si prosentandelen som velger å gjennomføre målene man har satt opp.