L

Reklamebyrået mål og mening®

.......

Telefon
+47 76 11 09 80

Epost
Send mail her ;-) 

w

Skriv bedre på nett

Vi har laget en kort og grei oversikt for deg som ønsker å skrive bedre på nett.

30.11.201615:01 Ørnulf
FINN MÅLGRUPPEN DIN

Å finne din målgruppe er svært viktig, det du skriver må appellere til disse, hvis ikke vil det hele være mer eller mindre bortkastet. Generelt kan man si at skrivingen bør være slik at selv et barn forstår, men det beste er å skreddersy budskapet til kjønn, alder, interesser, yrke og en rekke parametere. Det er da man får best oppmerksomhet. Du må sette deg inn i målgruppens sted. Hva er viktig for dem og fokuser på dette når du skal skrive teksten, velge bilder og annet materiale.

LAG EN BRA OVERSKRIFT

Vi kan ikke understreke sterkt nok hvor viktig overskriften er. Det meste blir avgjort i overskriften, det er her besøkende og interessenter får en oppfattelse av hva det handler om, og om dette er interessant for dem! Overskriften må forklare hva saken dreier seg om og må kunne stå alene, uten bilder og ingress.

FÅ DET SAGT SÅ ENKELT SOM MULIG

Her kommer regelen om at man bør skrive slik at et barn kan forstå det inn i bildet. Teksten må være enkel og selvforklarende. Du må fokusere på å nå alle typer mennesker i din målgruppe.

OPPFORDRE TIL HANDLING OG BRUK TRIGGER-ORD

Besøkende leter etter noe og de bør finne akkurat det de leter etter. Hvis man ikke gjør det mister man oppmerksomheten og den besøkende vil forlate. Leter han etter en iPad, så nytter det ikke å skrive mobil enhet, det bør stå iPad. Du må derfor gjøre ditt ytterste for å finne ut hvilke ord brukeren (målgruppen) benytter når de leter etter noe.

SKRIV I TEASER-FORM

Skriv i teaserform hvor bilde, overskrift og ingress alene forklarer hva saken handler om. Folk har det travelt på nett, og de fleste leser ikke innholdet før de er sikker på at saken er det de leter etter. Mange tar seg ikke tid til å lese, men vil bare ha hovedtrekkene.

SKAP EN BALANSE OG RYTME I DET DU SKRIVER

Bruk linker, uthevede enkeltord (trigger-ord), mellomoverskrifter, bilder, illustrasjoner, punktlister og andre elementer som samlet sett gir besøkende en helhet. Ingen orker å lese en klump med masse tekst.

UNNGÅ SKRIVEFEIL

Skrivefeil kan være kritisk og det skaper frustrasjon hos mange besøkende.

DEL OPP STORE ARTIKLER

Hvis man har en sak som er kompleks og omfattende bør man bryte opp saken i flere deler. Gjerne vurder om besøkende skal kunne laste ned saken i tillegg (Rapporter, forskningsartikler og lignende). Men følg rådene ovenfor uansett. Delingen kan skje ved at man lager en link i artikkelen til hele saken, der de som ønsker kan lese alt.

ANALYSER

For all del, ikke glem å analysere! Analyser vil vise hva som har effekt og når frem til din målgruppe. Slik kan du videreutvikle og effektivisere arbeidet ditt for å oppnå bedre resultater.