L

Reklamebyrået mål og mening®

.......

Telefon
+47 76 11 09 80

Epost
Send mail her ;-) 

w

Digital

I det digitale markedet er det viktig å være synlig, relevant og levere kvalitet. Vi har kompetanse på innholdsproduksjon og tekniske løsninger og assisterer gjerne din bedrift i kvalitetssikring og målretting av innholdet i digitale kanaler slik at kunden stopper opp ved akkurat deg og din bedrift.

23.12.201609:17 Ørnulf

DESIGN

En bedrift bygger identitet og merkevare, skaper synlighet og gjenkjennelse på markedet gjennom sin visuelle profil. Reklamebyrået mål og mening® sine kreative designere finner det riktige designet som synliggjør din bedrift for marked og målgruppe. Vi tilbyr strategiske og helhetlige prosesser fra konseptutvikling til implementering, oppfølging og evaluering av visuell profil. Vi jobber mot kreative designløsninger og god og effektiv markedskommunikasjon gjennom tradisjonelle og digitale medier.


VISUELL IDENTITET

En bedrifts visuelle identitet formes ut fra produkt, verdier, visjoner og mål. Strategisk arbeid med den visuelle identiteten er ei god investering i bedriften. Etableringen av en tydelig og konsistent visuell profil gir bedrifter en verktøykasse for kommunikasjonen med markedet. Vårt mål er alltid å skape visuelle profiler som gjør inntrykk, har lang levetid og er lett å implementere.


WEBDESIGN OG WEBLØSNINGER

Vi tilbyr publiseringsløsningen WIPS, en løsning som er intuitiv, brukervennlig, enkel for bedrifter å vedlikeholde, oppdatere og bygge videre på selv. Dersom bedriften ønsker det, kan Reklamebyrået mål og mening® fungere som webmaster for ditt nettsted.


TRYKKSAKER

Reklamebyrået mål og mening® produserer digitale trykksaker og materiell for intern og ekstern kommunikasjon. Eksempelvis brosjyrer, årsrapporter, magasiner, bøker, plakater og websider.


ILLUSTRASJON/FOTO

Illustrasjoner og foto er sterke visuelle uttrykk. Motivvalg, utsnitt, komposisjon, linjer, effekter i farger og kontraster kan forsterke og formidle identitet, historier og budskap. Vi har knyttet til oss gode, profesjonelle fotografer og illustratører som skaper det uttrykket bedriften din ønsker.


NETTSIDER

I tillegg til kvalitet og relevans, er det nettsidens brukervennlighet som avgjør om en potensiell kunde blir værende på siden. Er nettsiden funksjonell, godt oppbygd og mobilvennlig, har du lagt et godt grunnlag for å opprette dialog med en potensiell kunde. Vi har løsningene.