L

Reklamebyrået mål og mening®

.......

Telefon
+47 76 11 09 80

Epost
Send mail her ;-) 

w

Medierådgivning

Medielandskapet endrer seg stadig, og det samme gjør medievanene våre. Reklamebyrået mål og mening® hjelper din bedrift å navigere i mangfoldet av mediekanaler og finne den riktige mediemiksen for din bedrift.

09.01.201711:43 Ørnulf

   

ANNONSER

Med bred dekning og høy lojalitet er papiravisen et sterkt medium. Samspillet mellom annonser og redaksjonelt innhold skaper et godt og relevant produkt for leseren og potensielle kunder. En stor andel av Norges befolkning har også nettversjon av avis som sin viktigste nyhetskilde. Gjennom annonsering i papiravis og nettavis, lokalt og nasjonalt, kan vi tilby bred dekning og synlighet i trygge redaksjonelle miljø.


SOSIALE MEDIER

Sosiale medier har den egenskapen at de kan skape en nær forbindelse mellom deg og målgruppa di. Gjennom ulike sosiale mediekanaler kan du engasjere kunden, fortelle din historie og synliggjøre ulike sider ved bedriften din.


DISTRIBUSJON

K. Nordahls Trykkeri AS og Reklamebyrået mål og mening® distribuerer kundeaviser, reklame, informasjon og adresserte sendinger for din bedrift. Reklameprodukter kan eksempelvis være innstikk i aviser eller vedlegg til ikke-abonnenter. Vi distribuerer også magasiner, bøker og småpakker.