Ditt ansikt • logo og grafisk profil

Logo er et symbol som representerer bedriften utad. En logo er et varemerke som skal veilede folks oppfattelse av bedriften. Logoen og den grafiske profilen skal sikre at bedriften fremstår som tydelig og enhetlig i all kommunikasjon. Logoen bør være unik, formidle bedriftens kjerneverdier og ha lang levetid.

logo og grafisk profil
Be om tilbud