Strategi

For å lykkes med markedsaktiviteter, er det viktig å ha en plan som forteller hva som skal gjøres og med hvilket mål. Slik kan du iverksette målrettede tiltak for å nå bestemte målgrupper og oppnå ønsket effekt.

Relaterte artikler